หาข้อมูลไม่พบ
คำถาม

ผมได้ขอเครื่องราชฯไป ปรากฎว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งหนังสือเวียนมาแล้ว ว่าได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เล่ม125ตอน13ข ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ผมหาไม่เจอช่วยหาให้หน่อยนะครับแล้วส่งมาทางเมล์ให้ผมด้วย ตรงนี้เราไปซื้อแถวเครื่องราชฯ มาใส่ได้เลยใช่ไหมครับ ช่วยบอกด้วยนะครับ ไม่รู้จริงๆ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ขอบคุณพี่ที่ตอบมาให้นะครับจาก คุณ ปกาศิต บัวฉุน [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน  ขอให้ท่านได้โปรดสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427
จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม