เครื่องราช ปี 2550
คำถาม

อยากทราบว่า นายกร  กองสุข  สพท.บร.3 ได้รับเครื่องราชปีปัจจุบัน คือ

พร้อมรายละเ***ยดราชกิจาด้วยครับ /โปรดตอบด่วนด้วยจาก คุณ นายกร กองสุข [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษาในขณะนี้ยังไม่สามารถลงลึกไปในรายชื่อของผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ผู้ใช้บริการจะต้องดูรายชื่อในประกาศเอง  หากต้องการทราบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  เป็นการเฉพาะราย  ขอแนะนำให้สอบถามไปที่กลุ่มงานฐานันดร  สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หมายเลขโทรศัพท์ 02 2809000  ต่อ 425-427  จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม