การรับมรดก
คำถาม

นาย เอ คนรักเก่าของนาง บี ซึ่งรวยมาก ทำพินัยกรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ยกมรดกของตนเองให้แก่ ลูกคนแรกที่จะเกิดในอนาคต ของนางบี กับ นาย ก. เพื่อนรักของตน นายเอ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 นาย ก. กับ นาง บี มีบุตรคนแรกชื่อ ด.ญ. ซี เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ น้ำหนักแรกเกิด 3500 กรัม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถามว่า ด.ญ.ซี สามารถรับมรดกที่นาย เอ ยกให้ได้หรือไม่


จาก คุณ C [๑๖๒.๑๕๘.๑๗๑.๙ ตั้งคำถามวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๕๘:๓๓]
ตอบคำถาม