ลบข้อมูลจากกระดานถามตอบ
คำถาม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=6818 รบกวนลบข้อมูลตามลิงค์ด้านบนจากกระดานถามตอบครับ เนื่องจากค้นหาชื่อใน google search แล้วปรากฏข้อมูลตามลิงค์ครับ ขอบคุณครับ


จาก คุณ วิรวิศว์ [๑๖๒.๑๕๘.๑๗๑.๙ ตั้งคำถามวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๓๘:๒๑]
ตอบคำถาม