ข้อมูลการตั้งสมาคม
คำถาม

สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เมื่อ ราว พ.ศ.2560 -2561 คือจำไม่ได้ว่าลงประกาศที่หน้าไหน วันที่ ปีอะไร ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบให้ด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง🙏


จาก คุณ ภักดิ์สิริญดา [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๐๘ ตั้งคำถามวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๕๔:๕๒]
ตอบคำถาม