สำเนาราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชฯเหรียญชัยสมรภูมิเวียดนาม
คำถาม

พลทหารประเสริฐ ขอนวงศ์


จาก คุณ ลัดดาวัลย์ ขันแก้ว [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๒ ตั้งคำถามวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๔๕:๕๘]
ตอบคำถาม