อยากทราบการยกเลิกการพิทักษ์ทรัพย์ ได้รับอนุญาตพิจารณาคดีใหม่
คำถาม

อยากทราบว่า หมายเลขแดงที่ ล.9245/2552 ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกการพิทักษ์ทรัพย์แล้วหรือยังครับ


จาก คุณ ศราวุธ พวงพิกุล [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๐๘ ตั้งคำถามวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๑๔:๔๐]
ตอบคำถาม