การแก้ไข พ.ร.บ.เช็ค
คำถาม

การแก้ไข พ.ร.บ.เช็คไม่เป็นความผิดอาญา


จาก คุณ นายภคพล แก้วมุณีย์ [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๗๐ ตั้งคำถามวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๕๙:๒๘]
ตอบคำถาม