ล้มละลาย
คำถาม

เลขที่คดี ล.3025/2561ขอ link ราชกิจจาประกาศปลดบุคคลล้มละลายครับ


จาก คุณ ประหยัด [๑๗๒.๗๐.๑๔๓.๑๙ ตั้งคำถามวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๑๒:๔]
คำตอบ

ประกาศปลดบุคคลล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ ล.3025/2561 ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม