ปลดล้ม​ละลายกี่ปี​
คำถาม

อยาก​ทราบว่า​สถานะล้มละลาย​ตอนนี้ปลดหรือยังค่ะ สุพรรณ​ิการ์​ ศรีนวล​(นางสุพรริการ์ แสนทวีสุข​)​


จาก คุณ สุพรรณ​ิการ์​ [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๗๔ ตั้งคำถามวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๑๗:๕๙]
คำตอบ

จากการตรวจสอบไม่พบรายชื่อตามที่ระบุในระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดระบุเลขหมายคดีแดงของท่านให้ชัดเจนค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม