ปลดจากบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ศาลฟ้องเมื่อ 22 มีนาคม 2558


จาก คุณ นายประดิษฐ์ กองไชย [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๒๒:๓๕:๒๓]
คำตอบ

ขอเรียนว่า การขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีล้มละลายในราชกิจจานุเบกษา ขอให้ท่านโปรดระบุหมายเลขคดีแดง ชื่อ-นามสกุล ที่ท่านต้องการทราบให้ชัดเจนค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม