จะประกาศราชกิจจานุเบจะประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ครับ
คำถาม

คดีแดง 3342 ปี 2559 อยากทราบว่าจะประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ครับ


จาก คุณ ศุภโชค จินดาพล [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๗๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๒๓:๐:๓๗]
คำตอบ

คดีของท่านปลดจากล้มละลายแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 71 ง วันที่ 28 กันยายน 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ค่ะ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/071/T_0061.PDF


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม