ยังไม่ได้รับเหรียญทองช้างเผือก และใบประกาศ
คำถาม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่2/1 หน้า131ตอนที่ 11ข ราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2557 ครับ


จาก คุณ ร.ต.สุรินทร์ หมอนทอง [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๓๒ ตั้งคำถามวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๓๔:๕]
ตอบคำถาม