ปลดจากบุคคลล้มละลายหรือยัง
คำถาม

อยากทราบว่า นาย สมบูรณ์ บุญวรรณโณ พ้นสภาพจากบุคคลล้มละลายแล้วหรือยัง เลขบัตรปชช. 3901100803927


จาก คุณ สมบูรณ์ บุญวรรณโณ [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๐๔ ตั้งคำถามวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒:๑๙:๑]
คำตอบ

ท่านปลดจากบุคคลล้มละลายแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 54 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ /http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF//2556/D/054/114.PDF


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม