ขอทราบลำดับและระยะเวลาการประกาศข้อบัญญัติท้องถิ่นในราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อ.ประทาย .จ.นครราชสีมา ได้จัดส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 ตามหนังสืองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มรายที่ นม 86701/923 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ไม่ทราบว่าเรื่องถึงขั้นตอนใด จะได้ลงประกาศประมาณช่วงไหนครับ เพราะไม่สามารถติดตามในระบบได้และไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ ไม่ทราบว่าต้องส่งเรื่องไปใหม่หรือไม่ครับ


จาก คุณ อบต.กระทุ่มราย [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๔๑:๓๓]
คำตอบ

ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่กลุ่มงานราชกิจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1881-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม