นามสกุลในประกาศราชกิจจานุเบกษาผิด
คำถาม

ได้รับการประกาศรายชื่อรับชั้นเครื่องราชย์ ท.ช. แต่นามสกุลผิดไป จากที่ถูกต้องจะเป็น "กาใจ" กลายเป็น "การใจ" จะแก้ไขได้หรือไม่ ขอทราบวิธีการแก้ไขด้วย ขอบคุณค่ะ


จาก คุณ นางศิราณี กาใจ [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๑๒:๕๙]
คำตอบ

ท่านสามารถสอบรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานเครื่องราชและอิสริยาภรณ์ โทร 0 2280 900 ต่อ 1865


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม