ได้ลงประกาศแล้วหรือยัง
คำถาม

อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว ได้ส่งเรื่องขอลงประกาศ "ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562" มาตั้งแต่วันที่ 13 กย.2562 ตามหนังสือที่ นว 76901/245 ผู้้บริหารขอทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ณ วันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งกลับมาเลย


จาก คุณ ศุภโชค ทิศสุวรรณ์ [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๑๘๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๑:๘]
คำตอบ

ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่กลุ่มทงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1881-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม