ติดตามเรื่องที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

ส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ มิถุนายน 2563 จะรู้ได้อย่างไรคะว่าจะได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร ค้นหาแล้วไม่เจอค่ะ


จาก คุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จ.ลพบุรี [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๒.๖ ตั้งคำถามวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๘:๒๐]
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1881-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม