หาเล่มที่ 124 ตอนที่ 2 ข ไม่เจอครับ
คำถาม

หาเล่มที่ 124 ตอนที่ 2 ข ไม่เจอครับ


จาก คุณ น๊อต [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๐:๕๙]
คำตอบ

ค้นพบข้อมูลที่ประกาศ เล่ม 124 ตอนที่ 2 ข ได้ตามปกติค่ะ ท่านสามารถกรอกรายละเอียดตามที่ทราบได้เลยค่ะ หากค้นไม่พบท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการค้นข้อมูลได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1882 หรือ 1884 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม