ราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

อยากได้รายละเ***ยดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข วันที่ 30 พ.ค. 2559 เล่มที่ 14/8 ครับ


จาก คุณ พงษ์เทพ [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๒.๕๒ ตั้งคำถามวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๔๐:๔๗]
คำตอบ

ท่านสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์ตามที่ต้องการทราบได้ที่หน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุดังนี้ (๑) ช่องชื่อเรื่องเท่าทราบ (ระบุต้นสังกัดที่ต้องการ เช่น กรม หรือกระทรวง เป็นต้น (๒) ช่องประเภทกดเลือกประเภท ข (๓) ช่องเล่มพิมพ์ 133 ช่องตอนพิมพ์ 14 (ถ้าพิมพ์ 14/8 จะค้นไม่พบ) (๔) กดเริ่มค้นหา (๕) คลิกที่ชื่อเรื่องและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยค่ะ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1882 หรือ 1884 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม