การนำภาพไปใช้
คำถาม

การนำภาพไปใช้ประกอบเนื้อหานิทรรศการ จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอน 62 โดยเป็นตราเครื่องหมายราชการแห่งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตอย่างไรครับ ขอบคุณครับคำตอบล่วงหน้าครับ


จาก คุณ ภัคพงศ์ สมุทรผ่อง [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๙๖ ตั้งคำถามวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๑:๓๓]
คำตอบ

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อได้ประกาศและเผยแพร่ทางเครือข่ายสื่อสารอิเทอร์เน็ตแล้ว ให้ถือเป็นหลักฐานของทางราชการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ทุกประการ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ไปใช้ได้ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตการนำไปใช้ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม