ติดตามข้อบัญญัติที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

ด้วย อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดส่งข้อบัญญัติเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การจัดการสิ่งปฏิ***ลและมูลฝอย - การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว อยากทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดคะ


จาก คุณ จนท. [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ]
ตอบคำถาม