ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
คำถาม

ได้ค้นข้อมูล ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่พบข้อมูลเขตตำบลบึงคอไห ประกาศไว้ในราชกิจจาฯ เลยค่ะ จะสามารถหาได้ที่ไหนค่ะ


จาก คุณ นัตญา สุกแก้ว [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๖ ตั้งคำถามวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙:๕๙:๓๗]
ตอบคำถาม