สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ กมราชโลหกิจและภูมิวิทยา
คำถาม

อยากทราบชื่อราชกิจจาฯที่เกี่ยวกับการต่อตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ, สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ ท่านใดทราบรบกวนช่วยพิมพ์ชื่อราชกิจจาฯไว้ให้ด้วยนะคะ


จาก คุณ ่jm98 [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๔๖ ตั้งคำถามวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๒๗:๑๒]
ตอบคำถาม