ตามหารายชื่อประกาศ พระราชกิจานุเบกษาแต่งตั้งยศตำรวจ ของพ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา คำสั่งภาค5ออกเมื่อปี2552 ครับ
คำถาม

ตามหารายชื่อประกาศ พระราชกิจานุเบกษาแต่งตั้งยศตำรวจ ของพ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา คำสั่งภาค5ออกเมื่อปี2552 ครับ


จาก คุณ ภูมิปรีชา [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๒ ตั้งคำถามวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๙:๕]
ตอบคำถาม