เรืองคำสั่ง เป็นคนไร้ความสามารถ
คำถาม

เรืองคำสั่ง ให้ น.ส. ราตรี ชมเชย เป็นคนไร้ความสามารถ คดีแพ่งเลขที่แดง 15/2546 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ในคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประชา ซ้ำกันจะสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่าเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนกัน


จาก คุณ ิจิตรกร [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๙๔ ตั้งคำถามวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๔๓:๑]
ตอบคำถาม