ล้มละลาย
คำถาม

เลขที่คดีแดง ล.3025/2561 จะปลดล้มละลายวันที่เท่า หลังจากถึงกำหนดจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เลยหรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรจากกรมบังคับคดีหรือเปล่าครับ


จาก คุณ ประหยัด [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๔๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๓๓:๑๑]
ตอบคำถาม