แจ้งเรื่องลงไฟล์ไม่ตรงตามชื่อเรื่องค่ะ
คำถาม

ชื่อเรื่อง "ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ***ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง [นางสาวศรีจันทร์ ศรีจรูญ]"


จาก คุณ นางสาวจุฑาภรณ์ พิมพะนิตย์ [๑๗๒.๗๐.๔๙.๒๐๒ ตั้งคำถามวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๒๕:๓๖]
คำตอบ

ชื่อและไฟล์ภาพตรงกันค่ะ รายละเอียดตามลิ้งค์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/064/T_0005.PDF


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ตอบคำถาม