สอบถามเรื่องการปลดล้มละลาย
คำถาม

อยากทราบว่า น.ส. ปารณีย์ พุดตาล ปลดล้มละลายไปแล้วหรือยังคะ


จาก คุณ นางสาวปารณีย์ พุดตาล [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๗๘ ตั้งคำถามวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๑๔:๑]
ตอบคำถาม