สอบถามรายชื่อปลดล้มละลาย
คำถาม

ผมโดนฟ้องล้มละลาย เลยอยากทราบว่าตอนนี้ครบระยะเวลาหรือยังครับ


จาก คุณ สมพงษ์ อิสรานุคุณ [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๗๘ ตั้งคำถามวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๗:๓๖]
ตอบคำถาม