เรื่องราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศ ปูนบำเหน็บพิเศษ
คำถาม

กพ.ทบ.ได้ขอพระราชทานยศทหารเป็น ร.อ.ตั้งแต่ 31 ม.ค.60 ไม่ทราบว่านานมั้ยครับ


จาก คุณ ศิโรตม์ ธูปสว่าง [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๐๘ ตั้งคำถามวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒:๕๐:๑๕]
ตอบคำถาม