ต้องการลบข้อความคำถาม
คำถาม

prasop [], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


จาก คุณ prasop [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๗๘ ตั้งคำถามวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๓๘:๒]
คำตอบ

ขอเรียนว่า กรณีที่ต้องการลบคำถามบนกระดานถามตอบเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ท่านต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเกี่ยวกับคำถาม ระบุเหตุผล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตอบคำถาม