สอบถามบุคคลไร้ความสามารถ
คำถาม

ชื่อ กรรณิการ์ เหล่าศรี


จาก คุณ 200386 [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๖๐ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๓๖:๕๔]
คำตอบ

จากการตรวจสอบไม่พบรายชื่อดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นเรื่องเพื่อสอบถามความคืบหน้าอีกครั้งค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตอบคำถาม