ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดแนวเขตตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่
คำถาม

ต้องการค้นหาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดแนวเขตตำบลป่าตัน และตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ไม่ทราบค้นหาได้ที่ไหนคะ


จาก คุณ ชนานันต์ พันธุ์ศรี [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๕๒:๔]
คำตอบ

ท่านสามารถค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th เมนู "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" และกรอกรายละเอียดเท่าที่ท่านทราบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1882-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตอบคำถาม