ค้นหาประกาศเลิกใช้อัยการศึก
คำถาม

ต้องการค้นหาราชกิจจานุเบกษา ประกาศเลิกใช้กฏอัยการศึกในบางเขตพื้นที่27 จังหวัดและให้ใช้กฏอัยการศึกในบางเขตพื้นที่9จังหวัด


จาก คุณ อัจฉรา อินทะรังษี [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๐ ตั้งคำถามวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๒๕:๑]
ตอบคำถาม