ปลดล้มละลายยังค่ะ
คำถามจาก คุณ นางสาวจินตนา กิจโกศล [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๗๔ ตั้งคำถามวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๒๒:๓๒]
คำตอบ

ตรวจสอบได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/082/T_0070.PDF เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘๒ ง หน้า ๗๐ ประกาศ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตอบคำถาม