ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
คำถาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไม่พบหัวข้อที่ค้นหา และเมื่อค้นหาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลภานในพื้ที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ปรากฎว่าไม่มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดครับ


จาก คุณ กองช่าง อบต.ปะโด [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒:๓๔:๒๐]
คำตอบ

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เล่ม 114 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 169 ประกาศ 10 กรกฎาคม 2540 ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะ 2. การกำหนดเขตตำบลปานัน เป็นตำบลภายในท้องที่อำเภอมายอ ฉะนั้น รายละเอียดอยู่ภายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตอบคำถาม