ต้องการค้นหาประกาศกระทรวงมหาดไทย
คำถาม

ต้องการค้นหาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเงิต์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ค้นหาแล้วแต่หาไม่เจอคะถ้าต้องการเอกสารต้องทำอย่างไรคะ


จาก คุณ ชญาพรรธน์ [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๐๒ ตั้งคำถามวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๗:๓๙]
ตอบคำถาม