พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย4
คำถาม

กระผมเรียนสอบถามเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย4 พ.ศ.2561 อยากทราบว่ามีพระราชกฤษฎีกาฉบับล่าสุดก่อนถึง 2561 คือปีไหนครับ ขอข้อมูลครับ ขอแสดงความนับถือ เจตน์พิพัฒน์ ขวัญเมือง Jetpipat Kwanmuang Senior Manager Investment Advisory Nexus Real Estate Advisory Company Limited Tel: (662) 286 8899 Email: [email protected]


จาก คุณ เจตน์พิพัฒน์ ขวัญเมือง [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๓๐ ตั้งคำถามวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๕๓:๒๕]
ตอบคำถาม