การทำ hyperlink ในราชกิจจา
คำถาม

สวัสดีครับ ผมมีข้อเสนอแนะ ว่าประกาศราชกิจจาที่ออกใหม่เวลาอ้างอิงถึงประกาศเดิม อยากให้ทำเป็น Hyperlink ที่สามารถ click จาก pdf file ไปโหลดประกาศเดิมขึ้นมาได้เลย (โหลดจาก web ของราชกิจจานี้เลย) จะเป็นประโยชน์ และทำให้ไม่สับสนเวลาอ้างถึง วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือมาตราต่างๆ เป็นอย่างมากครับ และผมว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเวลาหน่วยงานต่างๆมาค้นหาและต้องอ้างถึงประกาศก่อนหน้า ช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมากครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง


จาก คุณ ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๖๘ ตั้งคำถามวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๓๑:๕๖]
ตอบคำถาม