หา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็น เทศบาลตำบลโพนงาม
คำถาม

อยากได้ ประกาศ และ คำบรรยายแนวเขต พร้อม แผนที่ครับ


จาก คุณ วิชาญ คำสุข [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๗๒ ตั้งคำถามวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๒๑:๕๑]
ตอบคำถาม