ราชกิจจานุเบกษาบตรราชการทหารผ่านศึกพ.ศ.2520-2521มีชื่อ***ฯหรือไม่
คำถาม

***ปบ.หน้าที่ เขต กองทัพภาคที่3


จาก คุณ นิรันดร์ วงค์พุทธคำ [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๔๘ ตั้งคำถามวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๑๕:๑๔]
ตอบคำถาม