ธุรกิจหินอ่อน-หินแกรนิต ต้องเสียภาษีสรรพสามิต หรือไม่ 4/9/2560
คำถาม

ธุรกิจ หินอ่อน หิน แกรนิต ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลัง ปัจจุบันนี้ 4/9/60 ก็ยังคงยกเว้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในธุรกิจ นี้ อยู่ใช่ไหม คะ ขอแสดงความนับถือ


จาก คุณ รัศมี ซิ้มเจริญ [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๗๒ ตั้งคำถามวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๔๗:๑๕]
คำตอบ

โปรดระบุชื่อประกาศที่ท่านต้องทราบให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ตอบคำถาม