ขอความกรุณา ช่วยลบ กระดานถามตอบ
คำถาม

ขอความกรุณา ช่วยลบ กระดานถามตอบ อันดับที่ 3 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ด้วยครับ


จาก คุณ N [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๓:๒๙:๙]
คำตอบ

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนในการขอลบกระดานถามตอบดังกล่าวไปที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาค่ะ โทร 02 2809000 ต่อ 1881


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ตอบคำถาม