รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คำถามจาก คุณ นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ]
คำตอบ

      กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานนับแสนราย และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือในการค้นหาเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลอันเป็นรายละเอียด ภายในราชกิจจานุเบกษาแต่ละเรื่องได้จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถามโดยตรงไปยังกลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วต่อไปจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ตอบคำถาม